آخرین اخبار

نبرد کروکودیل و پلنگ بر سر غذا (تصاویر)

به گزارش سایت خبری منارک :به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد. درست است که آن پلنگ فقط یک چشم داشت، اما آن‌قدر شجاع بود که بین 15 کروکودیل قدم بزند. کروکودیل‌ها جانوران کندی نیستند. به همین دلیل آن پلنگ جان خود را به خطر انداخت. کافی بود یک قدم اشتباه بردارد تا خودش نیز شکار شود.»

دعوا بر سر غذا

دعوا بر سر غذا

یک کروکودیل آرواره خود را باز کرده و دیگری بر روی لاشه دراز کشیده است، اما پلنگ نمی‌ترسد

یک کروکودیل آرواره خود را باز کرده و دیگری بر روی لاشه دراز کشیده است، اما پلنگ نمی‌ترسد

کرکس‌ها از راه رسیده‌اند، ولی پلنگ نزدیک می‌شود

کرکس‌ها از راه رسیده‌اند، ولی پلنگ نزدیک می‌شود

کروکودیل اجازه نمی‌دهد

کروکودیل اجازه نمی‌دهد

پلنگ گرسنه ادامه می‌دهد

پلنگ گرسنه ادامه می‌دهد

شاید پلنگ زودتر این پوکو را دیده و برای همین نمی‌تواند از آن دل بکند

شاید پلنگ زودتر این پوکو را دیده و برای همین نمی‌تواند از آن دل بکند

دو کروکودیل بزرگ از شکار در برابر پلنگ محافظت می‌کند

دو کروکودیل بزرگ از شکار در برابر پلنگ محافظت می‌کند

اشتراک در: