آخرین اخبار

جلسه شهرداری با مدیران دهکده ساحلی برگزار شد

IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B5[1]

به دعوت شهردار بندرانزلی جلسه بررسی مشکلات عمرانی و مطالبات فی مابین شهرداری و مدیران محترم دهکده ساحلی برگزار گردید.
در این جلسه علاوه بر شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، معاون، مدیر حراست و دیگر مدیران مرتبط شهرداری بهمراه نماینده محترم دفتر امور شهری استانداری گیلان و مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی دهکده ساحلی حضور داشتند.

این جلسه نزدیک به ۲ ساعت به طول انجامید وطرفین نقطه نظرات خود را مطرح و در راستای حل مسائل مورد بحث گفتگو کردند.

اهم مباحث عبارت بود از آسفالت بخشی از معابر اصلی دهکده، وصول عوارض شهرداری و تعامل بیشتر طرفین .سپس مقرر گردید نمایندگان طرفین در جهت بررسی کارشناسی موارد مطروحه مورد بحث حداکثر تا تاریخ۹۵/۳/۹معرفی گردند.

نمایندگان معرفی شده در قالب یک کمیته کاری حداکثر طی دو هفته موارد رابررسی و در جلسه بعدی ارائه نمایند.

حداکثر یک هفته پس از ارائه گزارش جلسه حاضر تشکیل و تصمیمات مقتضی اخذ گردد .

وبسایت شهرداری انزلی

اشتراک در: