آخرین اخبار

پیکه و همسرش؛ دومین زوج تأثیرگذار در کارهای خیرخواهانه

پیکه

پیکه و همسرش؛ دومین زوج تأثیرگذار ، کارهای خیرخواهانه در شبکه‌های اجتماعی

نتیجه یک تحقیق آماری درباره میزان کارهای خیرخواهانه و تأثیرگذاری زوج‌های سرشناس جهان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جرارد پیکه و همسرش در رده دوم تأثیرگذارترین زوج‌های شبکه‌های اجتماعی قرار دارند.

دیگر زوج تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی که با دنیای ورزش هم ارتباط دارند، دیوید بکام، کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس و همسرش ویکتوریا هستند که در کارهای خیرخواهانه پیش قدم هستند.

اشتراک در: