آخرین اخبار

کارت بازی بدون گواهی مالیاتی صادر نمی‎شود

پیش زمینه

کارت بازی بدون گواهی مالیاتی صادر نمی‎شود
به گزارش سایت خبری منارک : با توجه به شفاف سازیهای صورت گرفته در قراردادهای ورزشکاران : این قراردادها اکنون باید در سایت فدراسیون فوتبال نیز قرار گیرد تا مالیات آنها به صورت شفاف تعیین شود ، ضمن آنکه در زمان ثبت قرارداد و صدور کارت مسابقات به عنوان مجوز فعالیت ورزشکاران باید حتما گواهی مالیاتی آنها نیز صادر شده باشد و بر اساس این مجوز ، سازمان لیگ اجازه صدور کارت بازی را خواهد داشت.

اشتراک در: