آخرین اخبار

ملوان نداجا در صدر جدول قرار گرفت

قایقرانی

ملوان نداجا در صدر جدول قرار گرفت
هفته اول پنجمین دوره لیگ آب های آرام آقایان با صدرنشینی باشگاه ملوان نداجا امروز 8 تیرماه در دریاچه آزادی برگزار شد.

به گزارش سایت خبری منارک ، این رقابت ها با حضور باشگاه های، مرزبانی ناجا، ملوان نداجا، قوا، هیات نوشهر، پاس قوامین، هیات تبریز، هیات تهران، پارس پلیمر و مقاومت در 9 ماده انجام شد. در کایاک یکنفره 1000 متر فرزین اسدی از ملوان، جواد مومنی از مقاومت و امین بوداغی از مرزبانی ناجا اول تا سوم شدند.

در کانوی یکنفره 1000 متر کیا اسکندانی از مرزبانی ناجا، محمد نبی رضایی از ملوان و معراج محمدزاده از مقاومت رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.در کایاک دونفره 1000 متر علی آقامیرزایی و احمدرضا طالبیان از ملوان اول، پیمان قویدل و محمدطاهر حسینی افشار از مرزبانی ناجا دوم ، جواد مومنی و بابک دربان از مقاومت سوم شدند.

در کانوی دونفره 1000 متر محمدنبی رضایی و علی اجاقی از ملوان، کیا اسکندانی و دامون صادقی از مرزبانی ناجا و معراج محمدزاده و یاسین قمری از مقاومت مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در کایاک چهارنفره 1000 متر تیم ملوان با ترکیب علی آقامیرزایی، محمدرضا صیادمومن، احمدرضا طالبیان و فرزین اسدی مقام اول، تیم مرزبانی ناجا با ترکیب محمدطاهر حسینی افشار، پیمان قویدل، مجید جواهری و امین بوداغی مقام دوم و تیم مقاومت با ترکیب علیرضا علیمحمدی، بابک دربان، تارخ طالبی و جواد مومنی مقام سوم را بدست آوردند. در کانوی یکنفره 200 متر کیا اسکندانی، علی اجاقی و علی الماسی جایگاه اول تا سوم را بدست آوردند.

در کایاک یکنفره 200 متر علی آقامیرزایی از ملوان، مجید جواهری از مرزبانی ناجا و علیرضا علیمحمدی از مقاومت اول تا سوم شدند. در کانوی دونفره 200 متر کیا اسکندانی و دامون صادقی از مرزبانی ناجا اول، علی اجاقی و محمدنبی رضایی از ملوان دوم و علی الماسی و یاسین قمری از مقاومت سوم شدند.

در کایاک دونفره 200 متر علیرضا علیمحمدی و بابک دربان از مقاومت مقام اول، مجید جواهری و پیمان قویدل از مرزبانی ناجا مقام دوم و احمدرضا طالبیان و فرزین اسدی از ملوان مقام سوم را بدست آوردند. در پایان هفته اول مسابقات ملوان نداجا با 81 امتیاز مقام اول، مرزبانی ناجا با 77 امتیاز مقام دوم و مقاومت بسیج با 67 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کرد.

اشتراک در: