آخرین اخبار

ردپای مدیر رسانه‌ای جوان تیم لیگ یکی در دلالی و باج‌گیری

پیش زمینه

ردپای مدیر رسانه‌ای جوان تیم لیگ یکی در دلالی و باج‌گیری
به گزارش سایت خبری منارک ، فوتبال ایران از دیرباز جولانگاه دلالانی بوده که بیشتر از هر چیزی به منفعت جیب خود می اندیشیدند و در این میان هر از چند گاهی با رسانه ای شدن برخی از فعالیت‌های سودجویانی که با شعار فوتبال پاک، خون جوانان این مرز بوم را در شیشه می کنند، چند هفته ای زیر ذره بین قرار می گیرند و دوباره با از تب و تاب افتادن ماجراها همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود و روز ار نو روزی از نو.

حضور دلالان در فوتبال ایران طی چند سال اخیر نه تنها دیگر به امری عادی تبدیل شده، بلکه حالا دیگر این افراد به خود اجازه می دهند تا با عناوینی چون مدیر رسانه یا هر اسم دیگری در برخی از باشگاه ها پست بگیرند. یکی از همین افراد که به واسطه دوستی با سرمربی و برادر دلال آقای سرمربی در ابتدای فصل قرار بود به عنوان مدیر رسانه‌ای یکی از باشگاه‌های پرهوادار شمالی کشور معرفی شود، پس از مخالفت مدیرعامل باشگاه شمالی، با همین عنوان در باشگاه دیگری مشغول فعالیت شد و مطابق انتظار ردپایش در اغلب قراردادهای بازیکنان تیم، پس از پیوستنش به باشگاه جدید دیده می شود ولی این تمام ماجرا نیست.

این مدیر رسانه ای جوان، چند صباحی است که با توجه به روابطی که با چند مربی نه چندان خوشنام دارد، به برخی از بازیکنان این تیم ها پیغام داده که او کارهای انتقال شان را انجام داده و صراحتا آنها را تهدید کرده که اگر به وی پولی پرداخت نکنند، با توجه به دوستی که با سرمربی تیم شان دارد، نمی گذارد در این باشگاه‌ها به میدان بروند که دست بر قضا تهدیدش را نیز اجرایی کرده، به طوری که دو بازیکن یکی از تیم‌های شمالی کشور که در ابتدای فصل به واسطه سابقه لیگ برتری‌شان برای کمک به دستیابی به اهداف باشگاه جذب شده بودند، نه تنها در این هفته‌ها به یکباره از لیست بازیکنان ثابت تیم کنار رفتند بلکه به سکوها تبعید شدند تا بالاخره حاضر شوند چنین پول زوری را پرداخت کنند.

در رابطه فوق این نکته قابل ذکر است که مدیررسانه ای دلال در باشگاه طرف قراردادش نیز در جذب بازیکن فعالیت داشته به طوری که لیست تیم را تا جایی با بازیکنان پولکی و بی کیفیت پر کرده که سرمربی جدید تیم حتی نتوانست یک بازیکن را با نظر خود جذب کند تا جایگاه این تیم در پایان هفته هشتم در جدول رده بندی خود به تنهایی گویای خیلی از مسائل باشد.

در رابطه با دلالی مدیررسانه ای تیم لیگ یکی به زودی اخبار جدیدی منتشر می شود تا همگان با زوایای جدیدی از فوتبال پاک مورد نظر این افراد پی ببرند.

اشتراک در: