آخرین اخبار

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان
به گزارش سایت خبری منارک : تمرین تیم فوتبال ملوان عصر روز سه شنبه از ساعت ۱۸ زیر نظر فرهاد پورغلامی در استادیوم تختی پیگیری شد.
سید جواد حسنی صفت رئیس کمیته داوران – نریمان یوسفی دبیر هیئت فوتبال انزلی – کریم مسافری ریس هیئت مدیره باشگاه شهرداری انزلی – حاج آقا مرادی مدیر عامل باشگاه شهرداری انزلی و مقصود ستوده از جمله حامیان قدیمی تیم فوتبال ملوان از میهمانان ویژه تمرین عصر روز سه شنبه تیم فوتبال ملوان بودند.
حافظ یعقوبی – وحید حیدریه و علی فاطمی از جمله بازیکنانی بودند که در تمرین عصر روز سه شنبه به شکل اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی و مربی بدنساز به تمرین پرداختند.
تمرین عصر روز سه شنبه تیم فوتبال ملوان به انجام تمرینات استقامتی ، هوازی  – پاسکاریهای کوتاه و بلند – ضربه به دروازه کوچک و همچنین فوتبال در یک نیمه از زمین با هدفگذاری پاسکاریهای تک ضرب بر روی زمین اختصاص داشت.

برنامه تمرین عصر روز چهارشنبه تیم فوتبال ملوان متعاقبا اعلام خواهد شد.

اشتراک در: