آخرین اخبار

اخبار کوتاه از ملوان

اخبار کوتاه از ملوان
به گزارش سایت خبری منارک : تمرین تیم فوتبال ملوان عصر روز یکشنبه از ساعت 18 زیر نظر فرهاد پورغلامی در زمین اختصاصی اداره بنادر و دریانوردی پیگیری شد.
بهمن صالح نیا پدر خانواده بزرگ ملوان از جمله میهمانان ویژه تمرین عصر روز یکشنبه تیم فوتبال ملوان بود که مورد استقبال اعضای کادر فنی ، بازیکنان و هواداران ملوان قرار گرفت.
بازیکنان تیم فوتبال ملوان در تمرین عصر روز یکشنبه ابتدا بدنهای خود را زیر نظر یاسر جلالی مربی بدنساز تیم فوتبال ملوان گرم کردند که این بخش از تمرین شامل تمرینات گرم کردن با توپ بود.

بخش دوم تمرینات تیم فوتبال ملوان به انجام تمرینات حفظ توپ اختصاص داشت.
در بخش تمرینات تاکتیکی عصر روز یکشنبه بازیکنان ملوان به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه از بازیکنان زیر نظر فرهاد پورغلامی و مهدی حسنی مقدم تمرینات اختصاصی برای مدافعین را در دستور کار داشتند و گروهی دیگر نیز ، زیر نظر کورش برمک و یاسر جلالی تمرینات اختصاصی حمله به دروازه را مرور کردند که در این بخش از تمرین کری خوانی مهاجمین با دروازه بان ها باعث شور ، نشاط و هیجان خاصی در تمرین شده بود .
بخش پایانی تمرین عصر روز یکشنبه نیز به بازی فوتبال در یک نیمه از زمین اختصاص داشت.
تمرین روز دوشنبه تیم فوتبال ملوان در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد که بازیکنان ملوان در تمرین نوبت صبح به انجام تمرینات با وزنه خواهند پرداخت و تمرین نوبت عصر نیز از ساعت 18/30 دقیقه در زمین اختصاصی اداره بنادر و دریانوردی پیگیری خواهد شد.

اشتراک در: